พลัง|อำนาจ

posted on 12 Dec 2008 22:39 by iamnop

คำว่า"พลัง"และ"อำนาจ"มักมาด้วยกันในรูป"พลังอำนาจ" ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคำนี้เป็นคำซ้อนที่นำเอาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันสองคำมาเชื่อมกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น อ่อนนุ่ม อ้อนวอน แข็งแกร่ง เรียกร้อง
คำว่า"พลัง"และ"อำนาจ"สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนกันคือคำว่า"power" คำสองคำนี้ถ้าดูเพียงผิวเผินก็คงมีความหมายที่ใกล้เคียงกัน ความหมายที่มีไปในทางความสามารถหรือศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าในทางที่ดีหรือทางที่เลวก็ตาม
สำหรับผมเองคำสองคำนี้มีเส้นด้ายบางๆกั้นแบ่งกันอยู่ครับ หากแต่เส้นด้ายบางๆเส้นนั้นเปรียบเหมือนกำแพงอิฐ ที่กั้นขาวกับดำ ท้องฟ้ากับพื้นดิน น้ำกับน้ำมันไว้
คำว่า"พลัง"มักถูกนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์อยู่เสมอ แต่ในทางตรงกันข้าม"อำนาจ"มักถูกโยงใยไปสู่ด้านลบ ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆเลยเวลาใครมีอำนาจมักลืมตัวทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นักการเมืองพอมีอำนาจก็ใช้อำนาจในทางที่ไม่ดี ไม่เคยมีใครพูดว่าพอมีพลังก็ใช้พลังในทางที่ไม่ดี
ส่วนพลังก็มีนิยามไปในทางสร้าสรรค์ เราต้องการพลังในการสร้าสรรค์สิ่งต่างๆ พลังทำให้บางสิ่งบางอย่างอยู่ได้ ไม่ล้ม หรือไม่ถูกทำลายไป พระนามภูมิพลที่แปลว่าพลังของแผ่นดิน ก็ใช้คำว่า"พลัง"แทนคำว่า"อำนาจ"
ถ้า"พลัง"ก่อให้เกิด หรือทำให้คงอยู่ในสิ่งที่ดีแต่"อำนาจ"นำมาซึ่งความน่ากลัว แล้วทำไมบางคนยังขวนขวายหา"อำนาจ"มาครอบครอง
บางที่"อำนาจ"อาจมีอำนาจเหนือ"พลัง"ไปแล้วก็ได้ในยุคนี้เนอะ...

Comment

Comment:

Tweet